Hjem
arrow_right
Tjenester
arrow_right
IT-tjenesteforvaltning

IT-tjenesteforvaltning

Tjeneste områder:

Bruksområder:

No items found.

Med utgangspunkt i å optimalisere den interne IT-driftstjenesten, og å levere bedre tjenester mer effektivt til brukerne i virksomheten, har vi med suksess vært med på å gjennomføre helhetlige endringsprosesser i mange virksomheter.


En IT-driftsorganisasjon er en service- eller tjenesteleveranse-organisasjon. Men hva er “god service” eller gode tjenester – og hva er det som gjør en IT-bruker fornøyd?
Å levere en tjeneste er å tilføre noen en verdi. En IT-tjeneste må gi både praktisk nytte og ha en gitt leveransekvalitet. En IT-bruker sin opplevelse av en IT-tjeneste er subjektiv, og kan være vanskelig å måle. For en tjenesteleverandør handler det mer om å levere rett kvalitet enn å levere høy kvalitet, – dette krever god kommunikasjon, slik at IT-brukeren har riktige forventninger til tjenesten som leveres. Det er viktig at IT-brukeren får anledning til å komme med sine ønsker og behov, slik at IT-tjenestene tilpasses i høyest mulig grad de arbeidsprosesser den skal understøtte.

Et visuelt bilde a hvordan produktet er satt opp
Ta kontakt for mer informasjon

Kundereferanser om tjenesten

No items found.
Les mer om produktet
No items found.