Hjem
arrow_right
Tjenester
arrow_right
Fleksibel Sonemodell

Fleksibel Sonemodell

Tjeneste områder:

Vår mest innovative IT-løsning er Fleksibel Sonemodell, som er resultatet av et tett samarbeid mellom oss, Microsoft og Datatilsynet.

Fleksibel Sonemodell er implementert i over 70 kommuner, i nesten halvparten av fylkeskommunene, samt mange store private virksomheter. Dette er et løsningsdesign for sentralisert databehandling, tilpasset kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter.

Fleksibel sonemodell konfigureres med ett domene for samtlige brukere i intern og sikker sone. Løsningen forenkler driften betydelig og gir brukeren en optimal opplevelse av sømløs integrasjon mellom sonene. Konseptet er basert på et stadardisert oppsett av AD, Remote Desktop Services/Citrix XenApp og infrastrukturen rundt disse elementene. Tilgangen til applikasjoner, ressurser og data ivaretas på en sikker og effektiv måte. Løsningen tilrettelegger også for betydelige besparelser i forhold til lisenskostnader, da samtlige serverressurser håndteres i samme domene.

Et visuelt bilde a hvordan produktet er satt opp

Skoleløsning i Fleksibel Sone

Skoleløsningen er designet med tanke på sikkerhet, fleksibilitet, tilgjengelighet og forenklet administrasjon. Både lærernes og elevenes behov er satt i fokus. Løsningen for skole kan implementeres med eget domene for skole, men det er også mulig å designe løsningen basert på kun ett domene. Elevene isoleres fra administrasjonsnettet via brannmurregler, rollebasert tilgang og Group Policy, slik at elevene kun ser definerte skoleressurser. Lærerne settes opp med tilganger til både skoleressurser og til definerte ressurser i kommunens/fylkes administrasjonsnett. Vi har utarbeidet og forvalter et omfattende sett designdokument, dokumentasjon, maler, metodikker, navnestandarder og prosjektplaner på området. Vi tilbyr workshop med en detaljert gjennomgang og forklaring av Fleksibel Sonemodell, synliggjør mulige veivalg og se disse opp mot eksisterende løsning.

Skoleløsningen i fleksibel sonemodell kan også på enkelt vis integrering mot FEIDE. På denne måten kan elever og lærer enkelt få tilgang til systemer som bruker FEIDE.

Løsningen er også tilrettelagt for å ta i bruk skybaserte skoleløsninger som Office365

Fordeler

  • All administrasjon av brukere i en database
  • En bruker og ett passord
  • Systemets totale risikoprofil blir enklere å styre

Kostnadsbesparelser

  • Kun en server for Microsoft CAL-lisenser
  • Færre klienter, en klient når både åpen og sikker sone
  • Enklere og strukturert dokumentasjon for innrapportering
Ta kontakt for mer informasjon

Kundereferanser om tjenesten

Les mer om produktet