Hjem
arrow_right
Tjenester
arrow_right
IT-arkitektur

IT-arkitektur

Tjeneste områder:

IT-arkitektur skal sikre at virksomhetens prosesser og aktiviteter støttes av de rette IT-systemene, og at samhandlingen er optimal på tvers av organisasjonen. IT-arkitektur omfatter både hvordan nye og eksisterende systemer skal samvirke og koblingen mot forretningsmål. For å oppnå effektiv styring og forvaltning av en virksomhet er det sentralt at arkitekturprinsipper dokumenteres og innføres i organisasjonen.

Det handler om å planlegge, i første omgang på et overordnet nivå og før man kaster seg ned i detaljer eller enkeltbehov. Det handler om å tenke helhetlig samtidig som man har øye for det spesifikke. Uten styring blir IT-arkitekturen et «tilfeldig» biprodukt av en rekke enkeltstående prosjekter. Det medfører en arkitektur som er komplisert, lite fleksibel og dyrt å vedlikeholde. Det rette valg til et spesifikt formål er ikke nødvendigvis det rette valg for organisasjonen som helhet. Det finnes mange gode rammeverk til hjelp i denne prosessen, og Technet Consulting sine konsulenter er sertifisert på TOGAF, ITIL og Prince2. Det handler om å dra nytte av “beste praksis” fra hva andre har erfart tidligere

Et visuelt bilde a hvordan produktet er satt opp
Våre prinsipper
  • Virksomhetens eksisterende infrastruktur og nye behov driver kravene til arkitekturen.
  • Arkitektur implementeres trinnvis over tid. Det er ikke et prosjekt som skaper arkitekturen, men en lang rekke mindre tiltak.
  • Arkitekturen skal være operasjonell og den skal være til støtte for de enkelte prosjekter helt ned til kravspesifikasjonsnivå.
  • For offentlige kunder må det tas hensyn til standardene som er utarbeidet referansekatalogen for elektronisk samhandling: https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen

Ta kontakt for mer informasjon

Kundereferanser om tjenesten

No items found.
Les mer om produktet